Trường hợp nào người hành nghề được quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
15/03/2023 15:17 PM

Cho tôi hỏi trường hợp nào người hành nghề được quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh? - Hiền Trân (Lâm Đồng)

Trường hợp nào người hành nghề được quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh?

Trường hợp nào người hành nghề được quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh? (Hình từ Internet)

1. Khám bệnh, chữa bệnh là gì? 

Theo khoản 1, 2 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Khám bệnh là việc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe, nguy cơ đối với sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

- Chữa bệnh là việc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để giải quyết tình trạng bệnh, ngăn ngừa sự xuất hiện, tiến triển của bệnh hoặc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh trên cơ sở kết quả khám bệnh.

2. Trường hợp nào người hành nghề được quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh?

Trường hợp người hành nghề được quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 40 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 gồm:

- Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc không thuộc phạm vi hành nghề của mình nhưng phải giới thiệu người bệnh đến người hành nghề khác hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù hợp để khám bệnh, chữa bệnh và phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được người hành nghề khác tiếp nhận hoặc chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

- Việc khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp;

- Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi;

- Người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật;

- Người bệnh, người đại diện của người bệnh quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 15 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 không chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được người hành nghề tư vấn, vận động thuyết phục mà việc không chấp hành này có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Hiện hành theo Điều 32 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về quyền từ chối khám chữa bệnh như sau:

- Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái với phạm vi hoạt động chuyên môn của mình, nhưng phải báo cáo với người có thẩm quyền hoặc giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để giải quyết. 

Trong trường hợp này, người hành nghề vẫn phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

- Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu việc khám bệnh, chữa bệnh đó trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

3. Chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề

Chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề theo quy định tại Điều 26  Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bao gồm:

- Bác sỹ;

- Y sỹ;

- Điều dưỡng;

- Hộ sinh;

- Kỹ thuật y;

- Dinh dưỡng lâm sàng;

- Cấp cứu viên ngoại viện;

- Tâm lý lâm sàng;

- Lương y;

- Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Chính phủ quy định chức danh chuyên môn và điều kiện cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn được bổ sung ngoài các chức danh quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ sau khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phạm vi hành nghề đối với từng chức danh chuyên môn.

Chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề theo quy định tại khoản Điều 17 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 bao gồm:

- Bác sỹ, y sỹ

- Điều dưỡng viên

- Hộ sinh viên.

- Kỹ thuật viên

- Lương y

- Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, thay thế Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009.

Võ Văn Hiếu

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,548

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn