Cần tiêu chuẩn gì để trở thành Kiểm toán viên nhà nước?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
07/07/2022 11:42 AM

Kiểm toán nhà nước có chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Kiểm toán viên nhà nước là công chức thực hiện các chức năng kiểm toán nhà nước. Vậy cần tiêu chuẩn gì để trở thanh Kiểm toán viên nhà nước?

Cần tiêu chuẩn gì để trở thành Kiểm toán viên nhà nước?

Cần tiêu chuẩn gì để trở thành Kiểm toán viên nhà nước? (Hình từ internet)

1. Kiểm toán viên nhà nước là ai?

Kiểm toán viên nhà nước là công chức nhà nước được Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm vào các ngạch kiểm toán viên nhà nước để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Ngạch Kiểm toán viên nhà nước là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán viên nhà nước, bao gồm các ngạch:

- Kiểm toán viên;

- Kiểm toán viên chính;

- Kiểm toán viên cao cấp.

2. Tiêu chuẩn để trở thành kiểm toán viên nhà nước

2.1. Tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước

Tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước bao gồm:

- Bảo đảm các tiêu chuẩn của công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán;

- Đã có thời gian làm việc liên tục từ 05 năm trở lên theo chuyên ngành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm toán nhà nước từ 03 năm trở lên, không kể thời gian tập sự;

- Có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

2.2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch Kiểm toán viên

Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên bao gồm:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước tại mục (2.1).

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về kiểm toán nhà nước; có kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

- Nắm được quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

- Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên.

2.3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch Kiểm toán viên chính

Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính bao gồm:

- Nắm vững và áp dụng thành thạo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước.

- Có năng lực đề xuất, tham mưu xây dựng chiến lược phát triển ngành, kế hoạch kiểm toán dài hạn, trung hạn và khả năng về tổng kết, nghiên cứu lý luận chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán; có khả năng xây dựng chuẩn mực kiểm toán nhà nước và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

- Hiểu biết các thông lệ và chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

- Có thâm niên tối thiểu ở ngạch Kiểm toán viên là 05 năm hoặc ở ngạch tương đương là 08 năm.

- Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên chính.

2.4. Tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch Kiểm toán viên cao cấp

Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên cao cấp bao gồm:

- Nắm vững và có khả năng chỉ đạo áp dụng quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ ở các lĩnh vực kiểm toán vào hoạt động kiểm toán.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

- Có thâm niên tối thiểu ở ngạch Kiểm toán viên chính là 05 năm hoặc ở ngạch tương đương là 08 năm.

- Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên cao cấp.

(Khoản 8, 9 Điều 3, Điều 21, 22, 23, 24, 25 Luật Kiểm toán nhà nước 2015)

>>> Xem thêm: Kiểm toán viên có được phép hành nghề với tư cách cá nhân không? Nếu bị phát hiện hành nghề với tư cách cá nhân thì có bị xử lý không?

Đổi mới phương thức học, tổ chức thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên đến năm 2030?

Điều kiện để được dự thi chứng chỉ kiểm toán viên là gì? Kê khai sai thông tin trong hồ sơ dự thi thì bị xử phạt như thế nào?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,421

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn