Phân biệt tái phạm và vi phạm hành chính nhiều lần

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trung Tài
02/03/2021 08:22 AM

Tái phạm và vi phạm hành chính nhiều lần là hai thuật ngữ pháp lý dễ gây nhầm lẫn trong vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nó khác nhau cả về khái niệm và cách thức xử phạt, cụ thể:

Thuật ngữ pháp lý

Vi phạm hành chính nhiều lần

Tái phạm

Khác nhau

Khái niệm

 Vi phạm hành chính nhiều lần là trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý (Khoản 6 Điều 2 Luật XLVPHC 2012).

 Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt; cá nhân đã bị ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà lại thực hiện hành vi thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đó ( Khoản 5 Điều 2 Luật XLVPHC 2012 sđbs bởi khoản 1 Điều 1 Luật XL VPHC sửa đổi 202).

 Tái phạm khác với vi phạm hành chính nhiều lần ở việc tại thời điểm xem xét xử phạt VPHC thì trước đó hành vi này đã bị xử phạt hay chưa. VPHC nhiều lần là việc một chủ thể đã vi phạm cùng 1 hành vi nhiều lần nhưng trước đó chưa bị xử phạt. Còn tái phạm trong VPHC là hành vi đã bị xử phạt nhưng lại tiếp tục vi phạm hành vi đó.

Cách thức xử phạt

 Bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng( Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật XL VPHC được sđbs Khoản 2 Điều 1 Luật XL VPHC sửa đổi 2020).

 Tái phạm thì được xem là tình tiết tăng nặng (điểm b khoản 1 Điều 10 Luật XL VPHC 2012).

 Vi phạm hành chính nhiều  lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, còn tái phạm thì không.

Tuy nhiên, giữa tái phạm và vi phạm hành chính nhiều lần giống nhau ở điểm đều được xem là tình tiết tăng nặng.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 98,255

Bài viết về

lĩnh vực Vi phạm hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn