29 loại văn bản hành chính theo quy định mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
31/12/2022 17:17 PM

29 loại văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP bao gồm những loại nào? Biểu mẫu các văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP được quy định thế nào?

29 loại văn bản hành chính theo quy định hiện hành

29 loại văn bản hành chính theo quy định hiện hành

29 loại văn bản hành chính theo quy định hiện hành

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, có 29 loại văn bản hành chính gồm:

1. Nghị quyết (cá biệt) - chữ viết tắt là NQ;

2. Quyết định (cá biệt) - chữ viết tắt là QĐ;

3. Chỉ thị - CT;

4. Quy chế - QC;

5. Quy định - QYĐ;

6. Thông cáo- TC;

7. Thông báo - TB;

8. Hướng dẫn - HD;

9. Chương trình - CTr;

10. Kế hoạch - KH;

11. Phương án - PA;

12. Đề án - ĐA;

13. Dự án - DA;

14. Báo cáo - BC;

15. Biên bản - BB;

16. Tờ trình - TTr;

17. Hợp đồng - HĐ;

18. Công văn;

19. Công điện - CĐ;

20. Bản ghi nhớ - BGN;

21. Bản thỏa thuận - BTT;

22. Giấy ủy quyền - GUQ;

23. Giấy mời - GM;

24. Giấy giới thiệu - GGT;

25. Giấy nghỉ phép - GNP;

26. Phiếu gửi - PG;

27. Phiếu chuyển - PC;

28. Phiếu báo - PB;

29. Thư công.

Tổng hợp biểu mẫu các văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

- Nghị quyết (cá biệt)

Nghị quyết cá biệt

- Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp

Quyết định cá biệt

- Quyết định (quy định gián tiếp) (Mẫu này áp dụng đối với các quyết định (cá biệt) ban hành hay phê duyệt một văn bản khác)

Quyết định cá biệt

+ Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản giấy.

Văn bản kèm theo Quyết định

+ Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản điện tử.

Văn bản kèm theo Quyết định

- Văn bản có tên loại.

Văn bản có tên loại

- Công văn.

Công văn

- Công điện.

Công điện

- Giấy mời.

Giấy mời

- Giấy giới thiệu.

Giấy giới thiệu

- Biên bản.

Biên bản

- Giấy nghỉ phép.

Giấy nghỉ phép

Thể thức văn bản hành chính được quy định thế nào?

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, thể thức văn bản hành chính được quy định bao gồm các thành phần sau:

- Thành phần chính, cụ thể:

+ Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

+ Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

+ Số, ký hiệu của văn bản.

+ Địa danh và thời gian ban hành văn bản.

+ Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

+ Nội dung văn bản.

+ Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

+ Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

+ Nơi nhận.

- Ngoài các thành phần chính nêu trên, văn bản có thể bổ sung các thành phần khác như: Phụ lục; Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành; Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành; Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (trước đây có thêm số Telex).

Thể thức văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 233,380

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn