Chính sách mới >> Tham nhũng 02/07/2019 17:12 PM

Đã có Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

02/07/2019 17:12 PM

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật như sau:

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thì bị xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức sau:

+ Khiển trách;

+ Cảnh cáo;

+ Cách chức.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của tổ chức đó.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Nghị định 59/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019 và bãi bỏ Nghị định 107/2006/NĐ-CP , 47/2007/NĐ-CP, 102/2007/NĐ-CP, 158/2007/NĐ-CP, 59/2013/NĐ-CP, 90/2013/NĐ-CP, 211/2013/NĐ-CP, 150/2013/NĐ-CP, Quyết định 64/2007/QĐ-TTg  ngày 10/5/2007.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,081

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn