Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phát hành thêm 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/06/2024 10:00 AM

Theo Nghị quyết 82/NQ-CP, trong đó có nội dung: khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phát hành thêm 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia.

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phát hành thêm 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

 Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phát hành thêm 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (Hình từ internet)

Ngày 05/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 82/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024, trong đó có đề cập nhiều nội dung liên quan đến nghiên cứu, đề xuất phát hành thêm 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia.

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phát hành thêm 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Cụ thể, theo Nghị quyết 82/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính một số nhiệm vụ như sau:

- Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc phát hành thêm 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia theo đúng kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo 231/TB-VPCP ngày 18/5/2024.

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác thu thuế, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; tập trung xử lý nợ đọng thuế, chống thất thu thuế, nhất là đối với dịch vụ ăn uống, nhà hàng, giao dịch thương mại điện tử, nhà cung cấp nước ngoài... Cương quyết và triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Như vậy, theo quy định trên thì sắp tới đây Bộ Tài chính sẽ khẩn trương, nghiên cứu về để xuất việc phát hành thêm 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho đầu tư các công trình trọng điểm.

Trước đó, tại tại Thông báo 231/TB-VPCP ngày 18/5/2024, cũng đã nêu:

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội. Phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động vốn cho đầu tư phát triển, tập trung cho đầu tư hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nhà ở xã hội; trước mắt nghiên cứu phát hành thêm khoảng 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia.

Giải thích trái phiếu Chính phủ theo Nghị định 01/2011/NĐ-CP

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2011/NĐ-CP thì trái phiếu Chính phủ là loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước.

Đồng thời, theo Nghị định 95/2018/NĐ-CP thì mệnh giá phát hành trái phiếu Chính phủ được quy định như sau:

Trái phiếu Chính phủ có mệnh giá là một trăm nghìn (100.000) đồng hoặc là bội số của một trăm nghìn (100.000) đồng.

Điều kiện và điều khoản của trái phiếu Chính phủ

Điều kiện và điều khoản của trái phiếu Chính phủ được quy định tại Điều 14 Nghị định 95/2018/NĐ-CP như sau:

- Kỳ hạn trái phiếu Chính phủ:

+ Trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn chuẩn là 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm và 50 năm.

+ Các kỳ hạn khác của trái phiếu Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trong từng thời kỳ.

- Đồng tiền phát hành, thanh toán là đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước bằng ngoại tệ, đồng tiền phát hành, thanh toán là ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của trái phiếu ngoại tệ.

- Hình thức trái phiếu Chính phủ:

+ Trái phiếu Chính phủ được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử tùy thuộc vào phương thức phát hành.

+ Chủ thể tổ chức phát hành quyết định cụ thể về hình thức trái phiếu Chính phủ đối với mỗi đợt phát hành.

- Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu Chính phủ:

+ Tiền lãi được thanh toán theo định kỳ 06 tháng một lần, hoặc 12 tháng một lần, hoặc thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn cùng với thanh toán gốc. Chủ thể phát hành thông báo cụ thể phương thức thanh toán lãi trái phiếu đối với từng đợt phát hành.

+ Tiền gốc được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn hoặc thanh toán trước hạn theo thông báo của chủ thể phát hành đối với từng đợt phát hành.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 320

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn