Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công từ ngày 15/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
06/06/2024 16:44 PM

Cơ quan, tổ chức có thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công được quy định tại Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công từ ngày 15/7/2024

Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công từ ngày 15/7/2024 (Hình từ internet)

1. Công trình lâm sinh là gì?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 58/2024/NĐ-CP thì công trình lâm sinh là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn được tạo thành từ việc thực hiện hoạt động đầu tư lâm sinh gồm: khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng tự nhiên, cải tạo rừng tự nhiên, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, nuôi dưỡng rừng trồng; xây dựng các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cần thiết phục vụ bảo vệ và phát triển rừng.

2. Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp thì dự toán công trình lâm sinh được quy định như sau:

- Cơ quan thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh:

+ Đối với các dự án do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư: cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp được giao chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh;

+ Đối với các dự án do các bộ, ngành trung ương khác quyết định đầu tư: cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh;

+ Đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh;

+ Đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư: Phòng chức năng cấp huyện hoặc cơ quan Kiểm lâm cấp huyện chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

- Trình tự thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

+ Chủ đầu tư nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh) 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 30 Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp đến cơ quan chủ trì thẩm định quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;

+ Cơ quan chủ trì thẩm định kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trả giấy tiếp nhận hoặc không tiếp nhận ngay cho chủ đầu tư đối với trường hợp nộp trực tiếp; sau 02 ngày làm việc đối với các trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định theo Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp; thông báo kết quả thẩm định đến chủ đầu tư.

Mẫu số 15

- Cơ quan phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh:

+ Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế dự toán công trình lâm sinh sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn được giao thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp thì dự toán công trình lâm sinh. Nội dung phê duyệt thiết kế dự toán công trình lâm sinh theo quy định tại Mẫu số 16 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp thì dự toán công trình lâm sinh.

Mẫu số 16

Xem thêm Nghị định 58/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2024.

Các văn bản, quy định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp có hiệu lực thi hành:

- Các điểm a, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 91 Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017;

- Chương II, Điều 20 và Phụ lục I, III Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 476

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn