Các dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/05/2024 10:44 AM

Xin hỏi các dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng bao gồm những gì? - Quang Khải (Bình Định)

Các dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng từ ngày 01/7/2024

Các dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng từ ngày 01/7/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

Các dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng từ ngày 01/7/2024

Theo Điều 18 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về các dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng như sau:

* Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng, bao gồm:

- Thực hiện dịch vụ thanh toán: chuyển tiền, thu hộ, chi hộ;

- Các dịch vụ thanh toán khác không qua tài khoản thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

* Các tổ chức được cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng chính sách;

- Ngân hàng hợp tác xã được cung ứng một số dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng sau khi được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp;

- Quỹ tín dụng nhân dân được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên, khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó sau khi được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp;

- Tổ chức tài chính vi mô được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ cho khách hàng của tổ chức tài chính vi mô sau khi được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp;

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ sau khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 52/2024/NĐ-CP và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

* Việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hiện hành, theo khoản 3 và khoản 4 Điều 14 Nghị định 101/2012/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP) quy định về dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng như sau:

- Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng, bao gồm: Dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ

- Các dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng được thực hiện:

+ Các ngân hàng được quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 101/2012/NĐ-CP được cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán cho khách hàng;

+ Quỹ tín dụng nhân dân được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên của mình;

+ Tổ chức tài chính vi mô được cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô;

+ Các tổ chức khác cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Xem thêm Nghị định 52/202024/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

Nghị định 52/202024/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt; Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt và bãi bỏ Điều 3 Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,769

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn