Bộ y tế quy định thời hạn giữ chức vụ quản lý và số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
21/05/2024 17:30 PM

Xin cho tôi hỏi Bộ y tế quy định thời hạn giữ chức vụ quản lý và số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập như thế nào? - Huỳnh Anh (Bình Định)

Bộ y tế quy định thời hạn giữ chức vụ quản lý và số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 1289/QĐ-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế.

Bộ y tế quy định thời hạn giữ chức vụ quản lý và số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Thời hạn giữ chức vụ quản lý và số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Điều 4 Quyết định 1289/QĐ-BYT năm 2024 như sau: 

- Thời hạn giữ chức vụ quản lý

+ Thời hạn giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực, trừ trường hợp thời hạn dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế để giữ một chức vụ quản lý, trừ trường hợp có quy định khác của Đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành.

- Số lượng cấp phó

+ Số lượng cấp phó người đứng đầu của mỗi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định, bảo đảm bình quân không quá 03 người trên một đơn vị theo quy định Luật Tổ chức Chính phủ 2015Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019);

+ Số lượng cấp phó khoa phòng thực hiện theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế

Điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế được quy định tại Điều 27 Quyết định 1289/QĐ-BYT năm 2024 như sau:

- Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm được quy định tại Quyết định này.

- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt hoặc trường hợp đơn vị thành lập mới chưa thực hiện quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương tối thiểu là 02 năm (24 tháng), nếu không liên tục thì được cộng dồn (chỉ cộng dồn đối với thời gian giữ chức vụ tương đương), trừ trường hợp bổ nhiệm lần đầu. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh.

- Độ tuổi bổ nhiệm:

+ Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn phải đủ tuổi để công tác trọn thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm (trọn 1 nhiệm kỳ) tỉnh từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

+ Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý mà thời hạn giữ chức vụ dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành thi tuổi bổ nhiệm phải trọn 01 nhiệm kỷ theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

+ Công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 27 Quyết định 1289/QĐ-BYT năm 2024.

- Có đủ sức khỏe dễ hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

- Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ, không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật

theo quy định của Đảng và của pháp luật.

- Viên chức bị kỷ luật trong khoảng thời hạn giữ chức vụ thì không bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn theo quy định của Đảng và của pháp luật, cụ thể như sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật):

+ 12 tháng đối với hình thức kỷ luật Khiển trách; 

+ 30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo

+ 60 tháng đối với hình thức kỷ luật Cách chức,

Hết thời hạn nêu trên, nếu không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thi tiếp tục được xem xét bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 497

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn