Đề xuất đối tượng được nhận hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
16/05/2024 13:45 PM

Cho tôi hỏi đối tượng được nhận hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư theo đề xuất là chủ thể nào? - Thế Tài (Quảng Ninh)

Đề xuất đối tượng được nhận hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Đề xuất đối tượng được nhận hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư (Hình từ internet)

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư (lần 2). Tại dự thảo lần này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất rõ về đối tượng và điều kiện nhận hỗ trợ từ Quỹ.

1. Đề xuất đối tượng được nhận hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Theo dự thảo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư, có thể thấy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất các hạng mục hỗ trợ đầu tư và đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Hạng mục hỗ trợ chi phí của Quỹ được đề xuất bao gồm: Hỗ trợ chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển; Hỗ trợ chi phí đầu tư tạo tài sản cố định; Hỗ trợ chi phí sản xuất sản phẩm công nghệ cao; Hỗ trợ chi phí đầu tư hệ thống công trình hạ tầng xã hội.

Bên cạnh đó, đối tượng được nhận chi phí hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư bao gồm:

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

- Doanh nghiệp công nghệ cao.

- Doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao.

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển.

- Doanh nghiệp có dự án thuộc Danh mục dự án chuyển đổi xanh ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Tuy nhiên để được nhận chi phí hỗ trợ thì các doanh nghiệp cũng cần phải đáp ứng các tiêu chí và điều kiện theo đề xuất tại dự thảo.

2. Đề xuất tiêu chí và điều kiện hỗ trợ chi phí đối với các doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Tùy vào mỗi doanh nghiệp mà sẽ có những tiêu chí, điều kiện hỗ trợ chi phí từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư khác nhau.

* Các doanh nghiệp thuộc doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng điều kiện sau:

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, dự án ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao có quy mô vốn tối thiểu 12.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm. Doanh nghiệp công nghệ cao đạt doanh thu tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm hoặc có dự án đầu tư với quy mô vốn tối thiểu 12.000 tỷ đồng. Trường hợp đầu tư trong lĩnh vực chip, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) thì dự án có quy mô vốn tối thiểu 6.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu tối thiểu 10.000 tỷ đồng/năm;

- Doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ theo điều kiện về quy mô vốn đầu tư cần đáp ứng điều kiện giải ngân vốn đầu tư như sau:

+ Hoàn thành giải ngân tối thiểu 12.000 tỷ đồng trong thời hạn 05 năm hoặc 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư được cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau ngày Nghị định này có hiệu lực. Trường hợp đầu tư trong lĩnh vực chip, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) thì hoàn thành giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 05 năm hoặc 4.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Hoàn thành tiến độ giải ngân theo quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương đã được cấp, điều chỉnh đối với trường hợp dự án đầu tư được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

* Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển phải đáp ứng điều kiện sau:

 - Dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 3.000 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển hoàn thành giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương.

* Đối với doanh nghiệp có dự án thuộc Danh mục dự án chuyển đổi xanh phải đáp ứng điều kiện:

- Có quy mô vốn tối thiểu 12.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm;

- Hoàn thành giải ngân tối thiểu 12.000 tỷ đồng trong thời hạn 05 năm hoặc 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Đáp ứng điều kiện về ngưỡng và chỉ tiêu chuyển đổi xanh áp dụng đối với từng loại dự án trong Danh mục dự án chuyển đổi xanh ban hành kèm theo Nghị định này.

Xem thêm nội dung tại dự thảo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Nguyễn Hữu Hiệp

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 412

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn