Đề xuất quy định về cơ quan tiếp nhận khi kê khai giá hàng hóa

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
07/05/2024 15:30 PM

Cho tôi hỏi, quy định về cơ quan tiếp nhận khi kê khai giá hàng hóa được đề xuất như thế nào trong Dự thảo Nghị định quản lý điều tiết giá? - Anh Tín (Lâm Đồng)

Đề xuất quy định về cơ quan tiếp nhận khi kê khai giá hàng hóa

Đề xuất quy định về cơ quan tiếp nhận khi kê khai giá hàng hóa (Hình từ internet)

1. Đề xuất về quyền và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận và tổ chức, cá nhân kê khai giá

Căn cứ Điều 18 Dự thảo Nghị định quản lý điều tiết giá quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận và tổ chức, cá nhân kê khai giá như sau:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh     

+ Tổ chức tiếp nhận kê khai giá bằng hình thức phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định quản lý điều tiết giá;

+ Tổ chức cập nhật thông tin về giá kê khai vào Cơ sở dữ liệu về giá;

+ Được sử dụng mức giá kê khai trong công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường theo quy định;

+ Có quyền yêu cầu các tổ chức thực hiện kê khai giá bổ sung đầy đủ nội dung kê khai giá trong trường hợp kê khai thiếu nội dung theo quy định tại Nghị định quản lý điều tiết giá;

+ Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kê khai giá theo thẩm quyền quản lý tiếp nhận kê khai giá tại Điều 16 Dự thảo Nghị định, thẩm quyền quản lý nhà nước về giá theo quy định của Luật Giá.

- Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng kê khai giá:

+ Thực hiện hình thức kê khai giá theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận kê khai giá theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 18 Dự thảo Nghị định;

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu và số liệu của mức giá kê khai phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá và mặt bằng giá thị trường; chấp hành báo cáo về mức giá kê khai theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận kê khai giá để phục vụ công tác bình ổn giá, quản lý nhà nước về giá, kiểm tra, thanh tra giá; chấp hành việc kiểm tra (bao gồm kiểm tra yếu tố hình thành giá), thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

2. Đề xuất về cơ quan tiếp nhận khi kê khai giá hàng hóa

Căn cứ Điều 16 Dự thảo Nghị định quản lý điều tiết giá quy định về cơ quan tiếp nhận và đối tượng thực hiện kê khai giá như sau:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công cơ quan chuyên môn, đơn vị chuyên môn trực thuộc theo ngành, lĩnh vực quản lý về hàng hóa, dịch vụ, cơ quan hành chính cấp dưới tiếp nhận văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Phụ lục V kèm theo Nghị định quản lý điều tiết giá.

- Việc ban hành Danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá (sau đây gọi là Danh sách) dưới hình thức văn bản hành chính và được thực hiện như sau:

+ Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công cho một cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tổng thể để tham mưu ban hành Danh sách thuộc thẩm quyền tiếp nhận theo thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 dự thảo 3 Nghị định quản lý điều tiết giá. Thông tin tại Danh sách bao gồm tên công ty, mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh (nếu có).

+ Thời hạn Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành Danh sách tổng hợp định kỳ trước ngày 01 tháng 01 hàng năm, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh sách tổng hợp định kỳ trước ngày 15 tháng 2 hàng năm. Trường hợp trong năm phát sinh yêu cầu cần điều chỉnh Danh sách thì Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát ban hành Danh sách bổ sung. Trường hợp đến hạn rà soát định kỳ hàng năm mà không phát sinh yêu cầu phải điều chỉnh Danh sách thì không cần ban hành Danh sách mới;

+ Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đăng tải Danh sách tổng hợp định kỳ hàng năm và Danh sách bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ thời điểm ban hành Danh sách; đồng thời thông báo cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và gửi Bộ Tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giá;

+ Bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, lựa chọn tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để đưa vào Danh sách thực hiện kê khai giá của mình trong số các đối tượng sau: Tập đoàn kinh tế; Tổng Công ty; Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn mà doanh nghiệp đó có mạng lưới sản xuất, kinh doanh có khả năng tác động vào sự hình thành và vận động của giá hàng hóa, dịch vụ trên phạm vi toàn quốc; tổ chức là doanh nghiệp độc quyền; doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định của Luật Cạnh tranh.

Riêng đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Bộ Y tế tiếp nhận kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện hạng Đặc biệt, hạng I thuộc bộ, ngành quản lý. Đối với thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, việc lựa chọn tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để đưa vào Danh mục kê khai giá theo quy định của pháp luật về Dược;

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, lựa chọn tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để đưa vào Danh sách thực hiện kê khai giá tại địa phương đối với những tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh mà không có tên trong danh sách thực hiện kê khai giá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành; Việc lựa chọn tổ chức kinh doanh để đưa vào danh sách kê khai giá căn cứ theo yêu cầu của công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương.

Riêng đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn ngoài các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê khai giá tại Bộ Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý.

Xem thêm nội dung tại Dự thảo Nghị định quản lý điều tiết giá.

Nguyễn Minh Khôi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 379

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn