Công chức TPHCM nhận thu nhập tăng thêm bằng 1,8 lần mức lương hằng tháng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
04/05/2024 10:34 AM

Có phải cán bộ, công chức ở TP.HCM nhận thu nhập tăng thêm bằng 1,8 lần mức lương hằng tháng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ? – Tuấn Đức (Hà Tĩnh)

Cán bộ, công chức ở TP.HCM  nhận thu nhập tăng thêm bằng 1,8 lần mức lương hằng tháng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cán bộ, công chức ở TP.HCM  nhận thu nhập tăng thêm bằng 1,8 lần mức lương hằng tháng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Công chức TPHCM nhận thu nhập tăng thêm bằng 1,8 lần mức lương hằng tháng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Uỷ ban nhân dân TPHCM vừa ban hành Quyết định 20/2024/QĐ-UBND ban hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quy định này áp dụng từ ngày 12/5/2024. Đây là cơ sở để đánh giá cán bộ, công chức cũng như chi thu nhập tăng thêm hằng quý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kết quả đánh giá, chất lượng, và mức chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định để chi trả theo mức cụ thể sau:

-  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng thu nhập tăng thêm theo mức tối đa được quy định trong Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng thu nhập tăng thêm tối đa là 80% của trường hợp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Không chi thu nhập tăng thêm cho trường hợp chỉ hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND quy định từ năm 2024, cán bộ, công chức được nhận mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM.

Như vậy, cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng thu nhập tăng thêm theo mức tối đa là 1,8 lần lương ngạch bậc, chức vụ; nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì nhận thu nhập tăng thêm bằng 80% của mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng để chi thu nhập tăng thêm

Việc đánh giá hiệu quả công việc dựa trên 6 căn cứ: chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm; kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết quả theo dõi, đánh giá của lãnh đạo và kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng; kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân.

TP.HCM chia thang điểm 100 để đánh giá cán bộ, công chức trên 3 yếu tố: ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; năng lực và kỹ năng; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm.

Việc xếp loại chia thành 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu đạt từ 90 - 100 điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu đạt từ 75 đến dưới 90 điểm, hoàn thành nhiệm vụ nếu đạt từ 50 đến dưới 75 điểm và không hoàn thành nhiệm vụ nếu dưới 50 điểm.

Đối với Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải gắn với trách nhiệm đảm bảo tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.  Cụ thể, tỷ lệ hài lòng từ 90% trở lên mới được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn từ 80% trở lên thì xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị cấp có thẩm quyền có văn bản phê bình về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì không được đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng để chi thu nhập tăng thêm

Hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng được lưu tại cơ quan, đơn vị gồm:

- Phiếu tự đánh giá, chấm điểm phân loại của từng cá nhân.

- Danh sách tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng được thực hiện và lưu trữ bằng hình thức văn bản điện tử. Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện quy trình và lưu trữ bằng hình thức văn bản điện tử thì thực hiện lưu trữ bằng văn bản giấy.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,421

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn