Đề xuất bãi bỏ 02 Nghị định về cán bộ công chức

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
26/04/2024 11:03 AM

Cho tôi hỏi, có những Nghị định về cán bộ công chức nào sẽ bị bãi bỏ trong thời gian tới? – Trung Huy (Bắc Kạn)

 

Đề xuất bãi bỏ 02 Nghị định về cán bộ công chức

Đề xuất bãi bỏ 02 Nghị định về cán bộ công chức (Hình từ internet)

Đề xuất bãi bỏ 02 Nghị định về cán bộ công chức

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ. Theo nội dung Dự thảo Nghị định, sắp tới sẽ có 13 văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ ban hành bị bãi bỏ toàn bộ.

Theo Bộ Tư pháp, việc bãi bỏ các văn bản này là cần thiết vì không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực.

Các văn bản bị bãi bỏ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như chế độ kiểm toán; quân huy, quân hiệu của Bộ đội biên phòng; khen thưởng trong phòng chống ma túy; chỉnh sửa Luật Thanh niên;… và cán bộ công chức.

Trong đó, có 02 Văn bản liên quan đến cán bộ công chức, gồm:

- Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

- Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Danh sách 13 Văn bản quy phạm pháp luật sẽ bị bãi bỏ

Theo nội dung tại Điều 1 Dự thảo Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, những văn bản bị bãi bỏ bao gồm:

(1) Nghị định 78-CP ngày 18/6/1997 quy định quân hiệu, cấp hiệu, lễ phục, quân kỳ, phù hiệu kiểm soát, biển công tác, cờ hiệu, giấy chứng minh của Bộ Đội biên phòng.

(2) Nghị định 103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

(3) Nghị định 04/2003/NĐ-CP ngày 16/01/2003 quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong phòng, chống ma túy.

(4) Nghị định 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

(5) Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

(6) Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên.

(7) Nghị định 30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

(8) Nghị định 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

(9) Nghị định 16/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

(10) Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

(11) Nghị định 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 về cấp ý kiến pháp lý.

(12) Nghị định 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên.

(13) Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải và xem chi tiết nội dung Dự thảo tại đây.

Dự thảo Nghị định

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,143

Bài viết về

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực năm 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn