Chính sách mới nổi bật có hiệu lực năm 2024

Tổng hợp bài viết về các chính sách mới nổi bật có hiệu lực năm 2024

  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 7/2024 11:38 | 18/07/2024
  • Quy định mới về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” chính thức hiệu lực; Hướng dẫn làm rõ, sửa đổi, thay thế, rút E-HSQT, E-HSDST, E- HSĐKTHDA từ 26/7/2024;… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 7/2024 (từ ngày 21 ...
  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 7/2024 11:57 | 09/07/2024
  • Nội dung và mức chi kinh phí chữa cháy rừng từ ngày 15/7/2024; Tiêu chuẩn, điều kiện chung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải;...là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 7/2024 (từ ngày 11 - ...
  • 10 Luật mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 14:41 | 29/06/2024
  • Luật Căn cước 2023 ; Luật Các tổ chức tín dụng 2024 ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 ;... là 03 trong 10 Luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.
  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2024 08:56 | 19/06/2024
  • Trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên cao đẳng nghề từ ngày 25/6/2024; Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội từ ngày 21/6/2024; Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng từ ngày 22/6/2024; … là những chính ...
  • 07 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 10:00 | 14/06/2024
  • Dưới đây là các Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trong đó có nhiều Nghị định hướng dẫn các Luật cũng hiệu lực thi hành cùng thời điểm này.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn