Đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/03/2024 18:29 PM

Có phải thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp đã có sự thay đổi không? – Anh Thái (Kiên Giang)

Đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp

Đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp (Hình từ internet)

Đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp

Ngày 15/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2024/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01/2012/NĐ-CP, Nghị định 61/2016/NĐ-CPNghị định 36/2019/NĐ-CP. Qua đó, bổ sung thêm các hình thức nộp và trả kết quả đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 36/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được tiến hành kinh doanh hoạt động thể thao sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp sẽ bao gồm những nội dung sau:

- Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

- Họ tên người đại diện theo pháp luật;

- Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao;

- Danh mục hoạt động thể thao kinh doanh;

- Số, ngày, tháng, năm cấp; cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(Điều 18 Nghị định 36/2019/NĐ-CP)

Để đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 02 Phụ lục III kèm theo Nghị định 31/2024/NĐ-CP.

- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 36/2019/NĐ-CP (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn nếu thuộc trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và kinh doanh hoạt động thể thao dưới nước)

(Điều 19 Nghị định 36/2019/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 31/2024/NĐ-CP)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

(1) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Việc kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 55 Luật Thể dục, thể thao 2006 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 2018

(3) Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử.

Như vậy, từ ngày 15/3/2024, ngoài hình thức nộp hồ sơ trước tiếp, các doanh nghiệp muốn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ các cơ quan chuyên môn bằng hình thức bưu điện hoặc phương tiện điện tử.

Xem chi tiết tại Nghị định 31/2024/NĐ-CP.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,237

Bài viết về

lĩnh vực Thể thao

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn