Đã có Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi quy định liên quan đến cư trú trong lĩnh vực đất đai

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
17/10/2023 08:53 AM

Tôi muốn biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư sử đổi các quy định liên quan đến cư trú trong lĩnh vực đất đai đúng không? – Minh Tài (Bình Dương)

Đã có Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi quy định liên quan đến cư trú trong lĩnh vực đất đai

Đã có Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi quy định liên quan đến cư trú trong lĩnh vực đất đai

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, Thông tư 14/2023/TT-BTNMT đã tiến hành sửa đổi các quy định liên quan đến cư trú trong lĩnh vực đất đai tại các Thông tư như sau:

- Thông tư 23/2014/TTBTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư 24/2014/TTBTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

- Thông tư 34/2014/TTBTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về x`y dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

- Thông tư 33/2017/TTBTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 16/10/2023.

>> Xem thêm: Điểm mới Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa quy định về sổ hồng, hồ sơ địa chính

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,090

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn