Tổng cục Hải quan triển khai ưu đãi thuế sản xuất lắp ráp xe ô tô

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
24/06/2023 15:03 PM

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 3173/TCHQ-TXNK, trong đó có nội dung triển khai chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô.

Tổng cục Hải quan triển khai ưu đãi thuế sản xuất lắp ráp xe ô tô

Tổng cục Hải quan triển khai ưu đãi thuế sản xuất lắp ráp xe ô tô (Hình từ internet)

Tổng cục hải quan triển khai chương trình ưu đãi thuế sản xuất lắp ráp xe ô tô

Căn cứ Khoản 3 Tiểu mục 1 Mục 2 Công văn 3173/TCHQ-TXNK đề cập về Chương trình ưu đãi thuế sản xuất lắp ráp xe ô tô như sau:

- Về quy định điều kiện đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô:

+ Sửa đổi quy định về điều kiện áp dụng đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế, trong đó, quy định đối với linh kiện ô tô nhập khẩu không cần đáp ứng điều kiện về mức độ rời rạc tối thiểu theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ như tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP, thay vào đó là phải đáp ứng điều kiện sau:

“a.3) Trường hợp bộ linh kiện nhập khẩu (bao gồm nhập khẩu theo nhiều nguồn, nhiều chuyến) có thân vỏ ô tô và khung ô tô thì phải đáp ứng:

Thân vỏ ô tô bao gồm tối thiểu các cụm: cụm nóc, cụm sàn, cụm sườn trái, cụm sườn phải, cụm trước, cụm sau và các mảng liên kết (nếu có) rời nhau và chưa sơn tĩnh điện;

Khung ô tô: loại có chiều dài dưới 3,7 m nhập khẩu, đã hoặc chưa liên kết với nhau, phải chưa sơn tĩnh điện; loại có chiều dài từ 3,7 m trở lên, đã hoặc chưa liên kết với nhau, được phép sơn tĩnh điện trước khi nhập khẩu.

a.4) Linh kiện ô tô nhập khẩu không có mặt hàng thuộc nhóm 87.07 (thân xe, kể cả ca-bin).”

- Sửa đổi mẫu số 05 và các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế thì phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan hải quan khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với bộ linh kiện CKD và bộ linh kiện không đồng bộ của ô tô sản xuất lắp ráp ô tô

Căn cứ Khoản 4 Tiểu mục 1 Mục 2  Công văn 3173/TCHQ-TXNK đề cập nội dung về phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu là bộ linh kiện CKD và bộ linh kiện không đồng bộ của ô tô để sản xuất lắp ráp ô tô bao gồm:

- Doanh nghiệp nhập khẩu bộ linh kiện CKD hoặc bộ linh kiện không đồng bộ của xe ô tô được phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo từng linh kiện, phụ tùng quy định tại 97 chương thuộc Mục I Phụ lục II Nghị định 6/2023/NĐ-CP.

- Hoặc lựa chọn phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo bộ linh kiện CKD và bộ linh kiện không đồng bộ của xe ô tô quy định tại nhóm 98.21 hoặc áp dụng theo xe ô tô nguyên chiếc quy định tại 97 chương.

- Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn cách tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô hoặc nhóm 98.21 thì điều kiện áp dụng đối với linh kiện ô tô nhập khẩu quy định tại điểm b.5.1 khoản 2 Mục II Chương 98, trong đó, điều kiện về mức độ rời rạc tối thiểu của linh kiện ô tô không phải áp dụng.

- Các điều kiện áp dụng được quy định như sau:

“Linh kiện phải do các doanh nghiệp đảm bảo Tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô trực tiếp nhập khẩu để sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân được các doanh nghiệp đảm bảo Tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô ủy quyền nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu hoặc nhập khẩu kinh doanh.

Trường hợp ủy thác nhập khẩu thì phải có hợp đồng ủy thác, trường hợp nhập khẩu kinh doanh thì phải có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có đủ điều kiện lắp ráp xe ô tô theo quy định khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bộ linh kiện CKD hoặc bộ linh kiện không đồng bộ lựa chọn cách tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô hoặc nhóm 98.21 nhưng cơ quan hải quan qua thanh tra, kiểm tra phát hiện doanh nghiệp không sử dụng các bộ linh kiện này để thực hiện sản xuất, lắp ráp xe ô tô thì truy thu theo thuế suất thuế nhập khẩu của xe ô tô nguyên chiếc và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.”

Nguyễn Phạm Nhựt Tân

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,667

Bài viết về

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn