Đã có Thông tư 02/2023/TT-BGTVT về miễn đăng kiểm lần đầu, giãn chu kỳ đăng kiểm

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
22/03/2023 09:28 AM

Ngày 21/3/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 02/2023/TT-BGTVT, trong đó quy định miễn kiểm lần đầu, giãn chu kỳ đăng kiểm với ô tô.

Đã có Thông tư 02/2023/TT-BGTVT về miễn đăng kiểm lần đầu, giãn chu kỳ đăng kiểm

Đã có Thông tư 02/2023/TT-BGTVT về miễn đăng kiểm lần đầu, giãn chu kỳ đăng kiểm (Hình từ internet)

Xem thêm: 08 điểm mới Thông tư 02/2023/TT-BGTVT về đăng kiểm ô tô

1. Miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Theo đó, Thông tư 02/2023/TT-BGTVT đã bổ sung quy định xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” hoặc “Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu”;

- Có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm);

- Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT.

2. Giãn chu kỳ đăng kiểm xe ô tô

Thông tư 02/2023/TT-BGTVT quy định chu kỳ đăng kiểm xe ô tô như sau:

TT

Loại phương tiện

Chu kỳ (tháng)

Chu

kỳ đầu

Chu kỳ định kỳ

1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

1.1

Sản xuất đến 07 năm

36

(Trước đây là 30)

24

(Trước đây là 18)

1.2

Sản xuất trên 07 năm đến 20 năm

(Trước đây là sản xuất trên 07 năm đến 12 năm)

 

12

1.3

Sản xuất trên 20 năm

(Trước đây là sản xuất trên 12 năm)

 

06

2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải

2.1

Sản xuất đến 05 năm

24

12

2.2

Sản xuất trên 05 năm

 

06

2.3

Có cải tạo

12

06

3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

3.1

Thời gian sản xuất đến 05 năm

24

12

3.2

Thời gian sản xuất trên 05 năm

 

06

3.3

Có cải tạo

12

06

4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc

4.1

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm

24

12

4.2

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm

 

06

4.3

Có cải tạo

12

06

5. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ).

 

03

3. 03 trường hợp không phải kiểm định trên dây chuyền kiểm định

Xe cơ giới phải được kiểm định trên dây chuyền kiểm định, trừ các trường hợp sau đây:

Trường hợp (1) Xe cơ giới chưa qua sử dụng thuộc trường hợp được miễn kiểm định lần đầu tại mục 1.

Trường hợp (2) Xe cơ giới quá khổ, quá tải không vào được dây chuyền kiểm định: Hạng mục kiểm tra sự làm việc và hiệu quả phanh hoặc hạng mục khác không thực hiện kiểm tra được trên dây truyền kiểm định (nếu có) được thực hiện trên đường thử ngoài dây chuyền hoặc thực hiện kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT;

Trường hợp (3) Xe cơ giới không thể di chuyển đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định được phép thực hiện kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT bao gồm:

- Xe cơ giới mà trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc Giấy chứng nhận (hoặc Thông báo miễn kiểm tra) chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu) có ghi thông tin “xe cơ giới không tham gia giao thông đường bộ”;

- Xe cơ giới hoạt động tại các vùng đảo không có đơn vị kiểm định;

- Xe cơ giới đang hoạt động tại các khu vực bảo đảm về an toàn, an ninh, quốc phòng;

- Xxe cơ giới hoạt động trong khu vực hạn chế như cảng, mỏ, công trường;

- Xe cơ giới đang thực hiện các nhiệm vụ cấp bách (phòng chống thiên tai, dịch bệnh).

Thông tư 02/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 22/3/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 25,060

Bài viết về

Đăng kiểm xe ô tô

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn