Tổng hợp văn bản về tăng lương cơ sở 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/05/2023 22:30 PM

Từ ngày 01/7/2023, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức. Vậy việc tăng lương cơ sở 2023 được quy định tại những văn bản nào?

Tổng hợp văn bản về tăng lương cơ sở 2023

Tổng hợp văn bản về tăng lương cơ sở 2023

Từ ngày 01/7/2023, tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức

Cụ thể, tại Nghị quyết 69/2022/QH15 Quốc hội đã quyết nghị tăng lương cơ sở 2023 lên 1,8 triệu đồng/tháng và mức lương cơ sở mới sẽ áp dụng từ ngày 01/7/2023.

Và mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023.

(Hiện hành thì mức lương cơ sở đang áp dụng để tính lương công chức, viên chức là 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP))

Tổng hợp văn bản về tăng lương cơ sở 2023

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp các văn bản liên quan đến việc tăng lương cơ sở 2023 như sau:

- Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Quốc hội ban hành.

Điều 3. Về thực hiện chính sách tiền lương

1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng;…

- Thông tư 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Điều 4. Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2023

1. Từ ngày 01 tháng 07 năm 2023, điều chỉnh mức tiền lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

- Quyết định 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2023 về Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2023.

Theo đó, Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ trình Chính phủ vào tháng 3/2023.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mức lương cơ sở, Vụ Tiền lương trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

- Dự thảo Tờ trình về Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, Dự thảo Nghị định lương cơ sở 2023 gồm 6 Điều, trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Nghị định 38/2019/NĐ-CP, không phát sinh thủ tục hành chính, không có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới cần lồng ghép; không liên quan đến cam kết quốc tế; ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày văn bản phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung dự thảo bảo đảm phù hợp Nghị quyết 69/2022/QH15 của Quốc hội, cụ thể như sau:

+ Điều 3 quy định về mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023 (tăng thêm 20,8%).

+ Điều 4 quy định về kinh phí thực hiện đối với các bộ, cơ quan ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Điều 5 quy định về hiệu lực thi hành: Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

+ Điều 6 quy định về trách nhiệm hướng dẫn và thi hành.

- Dự thảo Nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Nghị định 24/2023/NĐ-CP tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023.

Mức lương cơ sở dùng để làm gì?

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Dự thảo Nghị định;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 46,184

Bài viết về

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức 2023

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn