11 Nghị định về thi đua khen thưởng sắp bị thay thế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
02/03/2023 17:26 PM

Luật Thi đua khen thưởng 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, vậy những Nghị định về thi đua khen thưởng nào sắp bị thay thế?

11 Nghị định về thi đua khen thưởng sắp bị thay thế

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Theo đó, các nghị định hướng dẫn và quy định chi tiết của Luật Thi đua, khen thưởng 2003 cần được thay thế để phù hợp với quy định của pháp luật và tạo sự đồng bộ trong triển khai thi hành Luật. 

11 nghị định về thi đua khen thưởng sắp bị thay thế

1. Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

2. Nghị định 90/2014/NĐ-CP về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

3. Nghị định 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

4. Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

5. Nghị định 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

6. Nghị định 145/2013/NĐ-CP Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

7. Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

8. Nghị định 89/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

9. Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

10. Nghị định 85/2014/NĐ-CP Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

11. Nghị định 101/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2014/NĐ-CP Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

Một số thay đổi trong nguyên tắc thi đua khen thưởng

Theo đó, Luật Thi đua, khen thưởng 2022 đã bổ sung, thay đổi các nguyên tắc thi đua khen thưởng sau:

- Về nguyên tắc trong thi đua:

Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch: (So với hiện hành bổ sung thêm yếu tố “minh bạch”.)

- Về nguyên tắc trong khen thưởng:

+ Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời: (So với hiện hành bổ sung thêm yếu tố “minh bạch”, đặt yếu tố này lên trước 2 yếu tố “công bằng” và “kịp thời”.)

+ Bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được: (So với hiện hành bổ sung thêm tính thống nhất đối với “công trạng, thành tích đạt được”; không còn yêu cầu “tính chất” khen thưởng.)

+ Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó: (So với hiện hành bổ sung điểm mới “thành tích đến đâu khen thưởng đến đó”, bỏ “không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được”.)

+ Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: (So với hiện hành đây là điểm mới.)

+ Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. (So với hiện hành, bỏ quy định này)

Lê Vũ Trang Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,819

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn