Chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2022 - 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
16/12/2021 15:20 PM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021 về chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2022-2024.

Chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2022 - 2024

Chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2022 - 2024 (ảnh minh họa)

Theo đó, mức chi phí quản lý BHXH (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), BHTN giai đoạn 2022 - 2024 như sau:

- Mức chi phí quản lý BHXH bình quân giai đoạn 2022 - 2024: tối đa 1,54% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH.

Trong đó, năm 2022 tối đa 1,59%, năm 2023 tối đa 1,54% và năm 2024 tối đa 1,49%;

(Mức chi phí quản lý BHXH có xu hướng giảm theo từng năm. Gần nhất là giai đoạn từ 2019 - 2021.

Mức chi phí quản lý BHXH năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2,0% và năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH).

- Mức chi phí quản lý BHTN bình quân giai đoạn 2022 - 2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHTN) được trích từ quỹ BHTN.

Trong đó, năm 2022 tối đa 1,59%, năm 2023 tối đa 1,54% và năm 2024 tối đa 1,49%;

(Mức chi phí quản lý BHTN cũng có xu hướng giảm theo từng năm. Gần nhất là giai đoạn từ 2019 - 2021.

Mức chi phí quản lý BHTN năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2,0% và năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHTN) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHTN).

- Trường hợp thực hiện thu, chi BHXH, BHTN trong năm không đạt dự toán, mức chi phí quản lý BHXH và BHTN quy định nêu trên tính trên số thực thu, thực chi; trường hợp thực hiện thu, chi BHXH, BHTN trong năm vượt dự toán, chi phí quản lý thực hiện theo dự toán đã được giao.

Ngoài ra, mức chi tiền lương của các đối tượng sau đây bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018, bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân;

- Người lao động thực hiện chính sách BHTN của ngành lao động - thương binh và xã hội.

Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,274

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn