Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp do bị TNLĐ, BNN trong BQP

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
07/12/2021 13:38 PM

Ngày 23/11/2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 153/2021/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp do bị TNLĐ, BNN trong BQP

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp do bị TNLĐ, BNN trong BQP (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 153/2021/TT-BQP quy định hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp do bị TNLĐ, BNN thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 88/2020/NĐ-CP gồm:

- Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 153/2021/TT-BQP.

- Bản sao có chứng thực Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

- Bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định.

Ngoài ra, tại Điều 6 Thông tư 153/2021/TT-BQP quy định quy trình và trách nhiệm giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp do bị TNLĐ, BNN như sau:

Đối với cơ quan kỹ thuật các đơn vị

- Cơ quan kỹ thuật cấp trung đoàn và tương đương

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc theo quy định tại Điều 14 Nghị định 88/2020/NĐ-CP và lập hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 153/2021/TT-BQP, kèm theo tệp tin (file) hồ sơ chuyển cơ quan kỹ thuật cấp trên;

Nhận lại hồ sơ đã được giải quyết từ cơ quan kỹ thuật cấp trên để tổ chức thực hiện.

- Cơ quan kỹ thuật cấp trên trung đoàn và tương đương

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc do cơ quan kỹ thuật cấp dưới chuyển đến, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ của cấp mình theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 153/2021/TT-BQP, kèm theo file hồ sơ chuyển cơ quan kỹ thuật đơn vị cấp trên.

- Cơ quan kỹ thuật đơn vị trực thuộc Bộ

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc do cơ quan kỹ thuật cấp dưới chuyển đến, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ của cấp mình theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 153/2021/TT-BQP, kèm theo file hồ sơ chuyển Tổng cục Kỹ thuật.

Đối với cơ quan tài chính các đơn vị

- Cơ quan tài chính cấp trung đoàn và tương đương

Chủ trì phối hợp với cơ quan kỹ thuật cùng cấp lập dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị TNLĐ, BNN cùng với dự toán chi các chế độ BHXH gửi cơ quan tài chính cấp trên trung đoàn và tương đương cho đến cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP để tổng hợp gửi BHXH BQP trước ngày 20/6 hằng năm;

Khi nhận được hồ sơ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp (được BHXH BQP quyết định hỗ trợ), thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Hằng quý, năm tổng hợp lập báo cáo quyết toán cùng với báo cáo quyết toán chi các chế độ BHXH gửi cơ quan tài chính cấp trên trung đoàn và tương đương cho đến cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP.

- Cơ quan tài chính cấp trực thuộc BQP.

Hằng quý, năm tiếp nhận báo cáo quyết toán (bao gồm cả nội dung thanh toán hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với người lao động bị TNLĐ, BNN) do cơ quan tài chính cấp trực thuộc chuyển đến, tổng hợp cùng với báo cáo quyết toán chi các chế độ BHXH để quyết toán với BHXH BQP.

Tổng cục Kỹ thuật

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan kỹ thuật đơn vị trực thuộc BQP chuyển đến, thẩm định hồ sơ, lập văn bản đề nghị kèm theo danh sách hỗ trợ, thực hiện theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 153/2021/TT-BQP và chuyển BHXH BQP;

- Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Tổng cục Kỹ thuật phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho đơn vị đầu mối trực thuộc BQP chuyển đến.

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị kèm theo danh sách hỗ trợ theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 153/2021/TT-BQP do Tổng cục Kỹ thuật chuyển đến; BHXH BQP thẩm định, ra quyết định hỗ trợ, thực hiện theo Mẫu số 03, Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 153/2021/TT-BQP, chuyển Tổng cục Kỹ thuật, cơ quan kỹ thuật đơn vị trực thuộc BQP cho đến cơ quan kỹ thuật cấp trung đoàn và tương đương; trường hợp không chi trả phải có văn bản gửi Tổng cục Kỹ thuật và nêu rõ lý do;

- Hằng quý, cấp kinh phí chi các chế độ BHXH (trong đó có kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với người lao động bị TNLĐ, BNN) cho các đơn vị và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Thông tư 153/2021/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 06/01/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,689

Bài viết về

Tai nạn lao động

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn