Chế độ nghỉ dưỡng sức sau TNLĐ mới nhất 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
19/12/2023 10:26 AM

Xin hỏi quy định về chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động (TNLĐ) mới nhất 2024? – Phước An (Quảng Ninh)

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau TNLĐ mới nhất 2024

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau TNLĐ sẽ áp dụng theo quy định về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật được quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 và các quy định khác liên quan.

Theo đó, căn cứ Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật như sau:

(1) Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do TNLĐ hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật nếu Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

(2) Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

- Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

(3) Người lao động được hưởng 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau TNLĐ mới nhất 2024

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau TNLĐ mới nhất 2024 (Hình từ internet)

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức sau TNLĐ

Việc giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức sau TNLĐ sẽ được thực hiện theo quy định về giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau TNLĐ, bệnh nghề nghiệp tại Điều 60 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 như sau:

- Người sử dụng lao động lập danh sách người đã hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi (mẫu 01B-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019) và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người lao động được xác định là sức khỏe chưa phục hồi theo điểm (1) nêu trên.

Mẫu 01B-HSB

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động và chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động.

Lưu ý: Trường hợp vượt quá thời hạn giải quyết hưởng chế độ nêu trên thì phải giải trình bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp giải quyết hưởng chế độ và chi trả tiền trợ cấp chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của bản thân người lao động hoặc của thân nhân của người lao động được hưởng chế độ tử tuất.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 896

Bài viết về

Tai nạn lao động

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn