05 nhiệm vụ của TANDTC, VKSNDTC về công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
29/01/2021 16:41 PM

Bộ Tư pháp vừa có Công văn 243/BTP-BTNN về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021.

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Ảnh minh họa)

Theo đó, trong năm 2021, để bảo đảm hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017, Bộ Tư pháp đề nghị TANDTC, VKSNDTC thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

(1) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên phạm vi toàn quốc và tập trung vào các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TNBTCNN, tập huấn nghiệp vụ giải quyết bồi thường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường nhà nước; chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của ngành mình tại địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời với UBND cấp tỉnh trong phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại địa phương.

(2) Chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của ngành mình khẩn trường giải quyết các vụ, việc yêu cầu bồi thường theo Luật TNBTCNN theo chỉ đạo tại khoản 15 Điều 2 Nghị quyết 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

(3) Chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của ngành mình thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TNBTCNN, đặc biệt là các quy định về điều kiện thụ lý vụ việc yêu cầu bồi thường xác định thiệt hại được bồi thường, án phí, lệ phí và các loại phí khác đối với nội dung yêu cầu bồi thường...

(4) Chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (ở Trung ương qua đầu mối Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp; ở địa phương qua đầu mối Sở Tư pháp) theo quy định của Luật TNBTCNNĐiều 12 Thông tư 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019.

(5) Đề nghị TANDTC chỉ đạo TA các cấp gửi các bản án đã có hiệu lực pháp luật sau đây cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở trung ương và địa phương: Bản án dân sự giải quyết tranh chấp về TNBTCNN; bản án hành chính có nội dung chấp nhận yêu cầu khởi kiện và các bản án hình sự xét xử người thi hành công vụ có nội dung tuyên người thi hành công vụ có tội đồng thời có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường. Đồng thời, hướng dẫn thống nhất giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng hành chính quy định tại Điều 55 Luật TNBTCNN năm 2017.

(6) Thực hiện kiểm tra công tác bồi thường nhà nước, nhất là đối với việc giải quyết bồi thường phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành mình.

Xem thêm nội dung tại Công văn 243/BTP-BTNN ban hành ngày 27/01/2021.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,242

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn