Cập nhật Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

18/02/2020 09:07 AM

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Theo đó quy định tài chính của công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

- Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng một phần trăm (1%) tiền lương;

- Kinh phí công đoàn do đơn vị sử dụng lao động đóng theo quy định của pháp luật;

- Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

- Các nguồn thu khác: Thu từ hoạt động kinh tế của công đoàn, các hoạt động văn hóa, thể thao; các đề tài, đề án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Tài chính công đoàn dùng để chi các khoản sau đây:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;

- Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động;

- Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh;...

Quyết định 174/QĐ-TLĐ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,088

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn