Thông tin về năng lực nhà thầu phải cung cấp khi đấu thầu qua mạng

30/12/2019 11:44 AM

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Các mẫu phiếu đăng ký thông tin và phụ lục đính kèm Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, nhà đầu tư phải cung cấp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Điểm e Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 30/2015/NĐ-CP, bao gồm:

- Thông tin chung về nhà thầu, nhà đầu tư;

- Số liệu về báo cáo tài chính hàng năm;

- Thông tin về các hợp đồng đã thực hiện;

- Thông tin về các nhân sự chủ chốt thuộc quản lý của nhà thầu, nhà đầu tư;

- Thông tin về máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu, nhà đầu tư.

Nhà thầu, nhà đầu tư chủ động cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình khi có thay đổi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với các thông tin đã kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trường hợp cần chỉnh sửa thông tin đã kê khai, nhà thầu, nhà đầu tư tự thực hiện việc chỉnh sửa các thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua chứng thư số của mình. Hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ các thông tin trước và sau khi nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện chỉnh sửa.

Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư kê khai không trung thực nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì bị coi là gian lận theo quy định tại Khoản 4 Điều 89 của Luật đấu thầu.

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020 và thay thế Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,782

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn