Đề xuất bỏ 05 loại phí khỏi Danh mục thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh

11/07/2019 08:00 AM

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (HĐND cấp tỉnh).

Toàn văn dự thảo Thông tư về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Dự thảo đề xuất bãi bỏ 05 loại phí khỏi Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh bao gồm:

- Phí sử dụng đường bộ (đối với đường thuộc địa phương quản lý);

- Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay;

- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu biển;

- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển.

Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh được đề xuất giữ nguyên như quy định hiện hành tại Thông tư 250/2016/TT-BTCThông tư 96/2017/TT-BTC.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,674

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn