Năm 2024: Xem trực tuyến quy hoạch sử dụng đất tại TPHCM ở đâu?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
23/11/2023 09:14 AM

Cho tôi hỏi tôi muốn xem trực tuyến quy hoạch sử dụng đất tại TPHCM thì xem ở đâu? - Mỹ Hòa (TPHCM)

Năm 2024: Xem trực tuyến quy hoạch sử dụng đất tại TPHCM ở đâu?

Năm 2024: Xem trực tuyến quy hoạch sử dụng đất tại TPHCM ở đâu? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

2. Năm 2024: Xem trực tuyến quy hoạch sử dụng đất tại TPHCM ở đâu?

Theo đó, người dân có thể xem trực tuyến quy hoạch sử dụng đất tại TPHCM ở các địa chỉ website sau đây:

(1) Xem tại website của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM: https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn/

- Bước 1: Truy cập trang web

- Bước 2: Truy cập vào tiện ích xem quy hoạch

Đầu tiên ấn chọn vào “Tiện ích cho người dùng” sau đó chọn “Dữ liệu quy hoạch” rồi sau đó chọn vào “Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000”.

- Bước 3: Thực hiện các thao tác tra cứu tại bản đồ quy hoạch.

(2) Xem tại website của Trung tâm Thông tin Quy hoạch TP HCM:

http://www.planic.org.vn/

- Bước 1: Truy cập vào trang web

- Bước 2: Chọn vào “Bản đồ quy hoạch” trên thanh thao tác.

 Sau khi vào được “Bản đồ quy hoạch” thì chọn vào “Quy hoạch phân khu 1/2000” rồi bắt đầu các thao tác tìm kiếm quy hoạch.

3. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Điều 35 Luật Đất đai 2013 (sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) như sau:

- Việc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:

+ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã;

+ Bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

+ Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;

+ Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu;

+ Nội dung phân bổ và sử dụng đất trong quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

+ Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh;

+ Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đối với kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải phù hợp với phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh;

+ Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;

+ Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu;

+ Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

+ Kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

4. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Điều 36 Luật Đất đai 2013 (sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) như sau:

- Quy hoạch sử dụng đất bao gồm:

+ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia;

+ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

+ Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng;

+ Quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Đối với cấp tỉnh, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện là một nội dung của quy hoạch tỉnh.

- Kế hoạch sử dụng đất bao gồm:

+ Kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

+ Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

+ Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;

+ Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng;

+ Kế hoạch sử dụng đất an ninh.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,491

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn