Chuyển đổi số 13/03/2024 13:30 PM

BHXH Việt Nam sắp có hướng dẫn thực hiện gửi dữ liệu KCB BHYT của cơ sở khám chữa bệnh

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
13/03/2024 13:30 PM

Có phải BHXH Việt Nam sắp ban hành văn bản hướng dẫn về việc gửi dữ liệu KCB BHYT của cơ sở khám chữa bệnh không? – Hải Linh (Tây Ninh)

BHXH Việt Nam sắp có hướng dẫn thực hiện gửi dữ liệu kCB BHYT của cơ sở khám chữa bệnh

Hướng dẫn thực hiện gửi dữ liệu KCB BHYT của cơ sở khám chữa bệnh

BHXH Việt Nam sắp có hướng dẫn thực hiện gửi dữ liệu kCB BHYT của cơ sở khám chữa bệnh

Để đáp ứng việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan trong lĩnh vực y tế, tại Công văn 907/BYT-BH ngày 01/3/2024, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn quốc thực hiện gửi kiểm thử, đảm bảo đến ngày 01/4/2024 có thể tiếp nhận được dữ liệu từ các cơ sở khám chữa bệnh gửi đến.

Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu KCB BHYT đầu ra

Trước đó, tại các Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 và Quyết định 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 đã có hướng dẫn cụ thể về 13 bảng mẫu sẽ được dùng để cung cấp các thông tin về trạng thái khám, chữa bệnh; thuốc, vật tư y tế; dịch vụ lâm sàng;… quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định 4750/QĐ-BYT.

Thông tin trong các bảng sử dụng bộ mã phông chữ theo tiêu chuẩn Unicode 8-bit (UTF-8), mô tả theo định dạng XML (eXtensible Markup Language).

Quy định về việc gửi dữ liệu KCB BHYT đối với từng bảng cụ thể

Bảng chỉ tiêu dữ liệu về trạng thái khám bệnh, chữa bệnh (Bảng check-in):

(1) Bảng chỉ tiêu dữ liệu về trạng thái khám bệnh, chữa bệnh (Bảng checkin): Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi Bảng chỉ tiêu dữ liệu về trạng thái khám bệnh, chữa bệnh lên Cổng tiếp nhận ngay sau khi có phát sinh chi phí khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên của người bệnh.

(2) Đối với trường hợp người bệnh được chỉ định vào điều trị nội trú hoặc nội trú ban ngày hoặc điều trị ngoại trú: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi Bảng check-in ngay sau khi có phát sinh chi phí của dịch vụ đầu tiên tại khoa điều trị nội trú hoặc khoa điều trị nội trú ban ngày hoặc khoa điều trị ngoại trú.

Những trường hợp không cần gửi bảng check-in:

- Trường hợp cấp cứu (có MA_DOITUONG_KCB = 2) theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Cơ sở tiếp nhận người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm để thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng theo quy định tại Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Đối với các Bảng từ Bảng 1 đến Bảng 11:

Tùy vào đối tượng và mục đích của người bệnh trong đợt khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gửi dữ liệu điện tử của các bảng liên quan lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn/ theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đối với Bảng 12:

Cơ sở giám định y khoa thực hiện nhập dữ liệu trực tiếp trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn/.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,974

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn