Lương tối thiểu vùng 2018

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu các bài viết liên quan đến tiền lương tối thiểu vùng năm 2018.

  • Cách xây dựng bảng lương năm 2018 cho doanh nghiệp 09:00 | 01/01/2018
  • Việc xây dựng bảng lương năm 2018 cho doanh nghiệp phải đáp ứng được nguyên tắc tại Điều 7 của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương. File Excel hướng dẫn cách xây dựng Bảng lương năm 2018

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn