Biểu mẫu 04/05/2023 16:42 PM

Mẫu hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022 (thay thế Hợp đồng 68)

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
04/05/2023 16:42 PM

Mẫu hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022 (thay thế Hợp đồng 68) được ban hành kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 20/6/2023).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Mẫu hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022 (thay thế Hợp đồng 68)

Cụ thể, mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 05/2023/TT-BNV.

Mẫu hợp đồng lao động theo Nghị định 111

Ảnh chụp một phần Mẫu hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022

Ảnh chụp một phần Mẫu hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 68/2000/NĐ-CP về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Trong đó, giao Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để thống nhất thực hiện.

Đồng thời tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hướng dẫn chuyển tiếp như sau:

Người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP nếu chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP và cơ quan, tổ chức, đơn vị không ký hợp đồng dịch vụ thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển sang ký hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động ký kết phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp một trong các bên không có nhu cầu thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp ký kết hợp đồng dịch vụ, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ưu tiên ký kết hợp đồng với người đang ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác mà người lao động đang được hưởng.

Trường hợp người lao động không có nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động còn dưới 24 tháng đến thời điểm nghỉ hưu tính từ ngày Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện công việc và chế độ, chính sách đang hưởng mà không phải ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Điều 4. Các công việc thực hiện hợp đồng - Nghị định 111/2022/NĐ-CP

1. Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:

a) Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 84,461

Bài viết về

Hợp đồng lao động

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn