Luật Thương Mại

  • Sử dụng lại dấu nghiệp vụ giám định 16:40 | 10/09/2013
  • Vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Công văn 7899/BCT-XNK hướng dẫn tiếp tục sử dụng lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại mà Nghị định 120/2011/NĐ-CP đã bãi bỏ trước đó.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn