Sử dụng lại dấu nghiệp vụ giám định

10/09/2013 16:40 PM

Vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Công văn 7899/BCT-XNK hướng dẫn tiếp tục sử dụng lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại mà Nghị định 120/2011/NĐ-CP đã bãi bỏ trước đó.

Hồng Nhung
Việc bãi bỏ thủ tục đăng kí dấu nghiệp vụ giám định thương mại đã gặp không ít khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Để tháo gỡ khó khăn, Bộ đã hướng dẫn tiếp tục sử dụng dấu nghiệp vụ giám định thương mại theo Luật Thương mại 2005 và Nghị định 20/2006/NĐ-CP .

Như vậy, chứng thư giám định hiện nay sẽ phải có:

- Chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

- Chữ ký và họ tên của giám định viên;

- Phải được đóng dấu nghiệp vụ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Công văn 7899 đã kịp thời giải quyết những bất cập trong hoạt động thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,095

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
44.201.97.0

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn