Văn bản hợp nhất Luật thương mại số 03/VBHN-VPQH

29/09/2017 10:56 AM

Ngày 28/6/2017, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ký xác thực Văn bản hợp nhất Luật thương mại số 03/VBHN-VPQH.

Theo đó, văn bản số 03/VBHN-VPQH hợp nhất các Luật sau đây:

- Luật thương mại 2005 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006).

Luật quản lý ngoại thương 2017 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018).

Văn bản hợp nhất Luật thương mại

Ảnh minh họa

Việc hợp nhất này sẽ giúp người dân thuận lợi trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng quy định mới về Luật thương mại.

Luật quản lý ngoại thương 2017 bãi bỏ hàng loạt điều, khoản của Luật thương mại 2005 (Khoản 3 Điều 112 Luật quản lý ngoại thương 2017).

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 39,189

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn