01/01/1998 | 5912 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4054 : 1998

ĐƯỜNG Ô TÔ - YÊU CẦU THIẾT KẾ

Highway - Specifications for design

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế cho việc xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường ôtô.

Ngoài tiêu chuẩn này , khi thiết kế các đường ô tô chuyên dụng như : cao tốc, đô thị, khai thác mỏ, lâm nghiệp ,... phải theo các tiêu chuẩn riêng.

khi thiết kế xây dựng đường ô tô có liên quan đến các công trình như : đường sắt, thủy lợi, thuỷ điện ... phải tuân thủ các qui định hiện hành của Nhà nước và phải được sự đồng ý của các cơ quan hữu quan .

2. Tiêu chuẩn và tài liệu trích dẫn

TCVN 4201-1995            Đất xây dựng . Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN4054:1998, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN4054:1998, ***, GIAO THONG