11/03/2015 | 12615 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Quy định về báo cáo Lao động – Thương binh và Xã hội

Tags: 11/2015/TT-BLDTBXH, THONG TU 11 2015, BO LAO DONG - THUONG BINH VA X, CHE DO BAO CAO THONG KE, CHE DO BAO CAO THONG KE TONG HOP, THONG KE TONG HOP VE LDTBXH, LAO DONG - TIEN LUONG, BO MAY HANH CHINH