27/02/2015 | 10096 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh mới

Tags: 08/2015/TT-BLDTBXH, THONG TU 08 2015, BO LAO DONG - THUONG BINH VA X, GIAO DUC QUOC PHONG AN NINH, MON HOC GIAO DUC QUOC PHONG AN NINH, TRINH DO TRUNG CAP CAO DANG NGHE, LAO DONG - TIEN LUONG, GIAO DUC