13/02/2015 | 7669 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 04/2015/TT-BTNMT, THONG TU 04 2015, BO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG, TAI NGUYEN KHOANG SAN CHI KEM, THAM DO TAI NGUYEN CHI KEM, PHAN CAP TRU LUONG, PHAN CAP TRU LUONG TAI NGUYEN, TAI NGUYEN - MOI TRUONG