16/03/2015 | 17781 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Nguyên tắc báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS

Tags: 03/2015/TT-BYT, THONG TU 03 2015, BO Y TE, PHONG CHONG HIV/AIDS, CONG TAC PHONG CHONG HIV/AIDS, BÁO CÁO PHÒNG CHÓNG HIV/AIDS, THE THAO - Y TE