01/01/2009 | 4255 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7161-13 : 2009

ISO 14520-13 : 2005

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHẦN 13: KHÍ CHỮA CHÁY IG-100

Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 13: IG-100 extinguishant

Lời nói đầu

TCVN 7161-13:2009 thay thế TCVN 7161-13:2002.

TCVN 7161-13:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-13:2005.

TCVN 7161-13:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7161 (ISO 14520) Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống bao gồm các phần sau:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7161-13:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7161-13:2009, ***, HE THONG CHUA CHAY BANG KHI, TINH CHAT VAT LY, TINH CHAT VAT LY HE THONG CHUA CHAY, THIET KE HE THONG CHUA CHAY, KHI CHUA CHAY IG - 100, TCVN 7161-13:2009, XAY DUNG