07/08/2002 | 3036 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7062 : 2002

GIẤY BAO XIMĂNG

Cement sack paper

Lời nói đầu

TCVN 7062 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 6 Giấy và cáctông biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

 

GIẤY BAO XIMĂNG

Cement sack paper

1. Phạm vi áp dụng
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7062:2002, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7062:2002, BO KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG, GIAY BAO XI MANG, TCVN 7062:2002, CONG NGHIEP