01/01/2007 | 5350 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6612 : 2007

RUỘT DẪN CỦA CÁP CÁCH ĐIỆN

Conductors of insulated cables

Lời nói đầu

TCVN 6612 : 2007 thay thế TCVN 6612 : 2000 (IEC 228:1978, amendment 1:1993) và TCVN 6612A : 2000 (IEC 228A:1982);

TCVN 6612 : 2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60228 : 2004;

TCVN 6612 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E4/SC1 Dây và cáp có bọc cách điện PVC biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

RUỘT DẪN CỦA CÁP CÁCH ĐIỆN
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6612:2007, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6612:2007, ***, RUOT DAN CUA CAP CACH DIEN, TCVN 6612:2007, DIEN - DIEN TU