01/01/2011 | 8656 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6477 : 2011

GẠCH BÊ TÔNG

Concrete brick

Lời nói đầu

TCVN 6477:2011 thay thế TCVN 6477:1999.

TCVN 6477:2011 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

GẠCH BÊ TÔNG

Concrete brick
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6477:2011, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6477:2011, ***, GACH BE TONG, TCVN 6477:2011, XAY DUNG