01/01/1998 | 3461 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6361 : 1998

CHI TIẾT LẮP XIẾT – VÍT GỖ

Fastener – Fetter drive screws

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định kích thước và yêu cầu kỹ thuật của các loại vít gỗ có ký hiệu quy ước từ số 2 đến số 18 và chiều dài vít đến 120 mm.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

- TCVN 256 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Brinen.

- TCVN 257 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Rocven.

- TCVN 258 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Vicke.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6361:1998, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6361:1998, ***, CHI TIET LAP XIET, VIT GO, TCVN 6361:1998, CONG NGHIEP