01/01/1997 | 5002 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6288 : 1997

ISO 10544 : 1992

DÂY THÉP VUỐT NGUỘI ĐỂ LÀM CỐT BÊ TÔNG VÀ SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN LÀM CỐT

Cold - reduced steel wire for the reinforcement of concrete and the manufacture of welded fabric

Lời nói đầu

TCVN 6288 : 1997 thay thế cho TCVN 3101 - 79

TCVN 6288 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 10544 : 1992

TCVN 6288 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6288:1997, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6288:1997, BO KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG, SAN XUAT LUOI THEP HAN LAM COT, DAY THEP VUOT NGUOI, THEP LAM COT BE TONG, TCVN 6288:1997, CONG NGHIEP