01/01/1995 | 4523 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5873 - 1995

ISO 2400 - 1972

MỐI HÀN THÉP

MẪU CHUẨN ĐỂ CHUẨN THIẾT BỊ DÙNG CHO KIỂM TRA SIÊU ÂM

Lời nói đu

TCVN 5873-1995 hoàn toàn tương đương với ISO 2400-1976;

TCVN 5873-1994 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

 

MỐI HÀN THÉP
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN5873:1995, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN5873:1995, BO KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG, MAU CHUAN DE CHUAN THIET BI, KIEM TRA SIEU AM, MOI HAN THEP, TCVN 5873:1995, CONG NGHIEP