27/10/1993 | 3137 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1822 : 1993

THÉP CÁCBON DỤNG CỤ

Tool cacbon Steel

Lời nói đầu

TCVN 1822 : 1993 thay thế cho TCVN 1822 : 1976.

TCVN 1822 : 1993 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ST SEV 2883 : 1981.

TCVN 1822 : 1993 do Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được Bộ Khoa học. Công nghệ và Môi tng ban hành theo quyết định số 595/QĐ ngày 27 tháng 10 năm 1993.

 

TCVN 1822 : 1993
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN1822:1993, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN1822:1993, BO KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG, THEP CACBON DUNG CU, TCVN 1822:1993, CONG NGHIEP