01/01/1971 | 6242 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1072:1971

GỖ - PHÂN NHÓM THEO TÍNH CHẤT CƠ LÝ

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gỗ dùng để chịu lực, chủ yếu là trong xây dựng và trong giao thông vận tải.

2. Các loại gỗ được chia thành sáu nhóm theo ứng suất nén dọc, uốn tĩnh, kéo dọc và cắt dọc như quy định trong bảng 1.

Bảng 1

Nhóm

Ứng suất, 105N/m2 (1 N/m2 = 10-3 kG/cm2)

nén dọc

uốn tĩnh
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN1072:1971, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN1072:1971, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON, TCVN 1072:1971, PHAN NHOM THEO TINH CHAT CO LY, NONG NGHIEP