02/08/1949 | 3534 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA SỐ 87 NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 206-SL ngày 19-8-1948 thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường vụ Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều I

Điều 2 Sắc lệnh số 206-SL ngày 19-8-1949 nay sửa đổi như sau:

"Điều 2 mới : Hội đồng Quốc phòng Tối cao gồm có các vị sau đây:

- Chủ tịch Chính phủ: Chủ tịch HĐQPTC.

- Ông Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng: Phó Chủ tịch

Hội viên:

- Ông Lê Văn Hiền, Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Ông Phan Kế Toại, Q. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Ông Phan Anh, Bộ trưởng Bộ Kinh tế

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc gia và Dân quân Việt Nam

- Ông Tạ Quang Bửu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Điều II

Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 87/SL, SAC LENH 87, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH