24/08/1993 | 3671 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4187-KTTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG

Kính gửi:

 - Ban chỉ đạo Quản lý thị trường TW
 - Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thương mại, Quốc phòng
 - Tổng cục Hải quan
 - Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Quản lý Thị trường Trung ương (tại Tờ trình số 231-QLTT-TW ngày 14-7-1993), nhằm xử lý nghiêm và khẩn trương những vi phạm hành chính trong kinh doanh thương mại và dịch vụ, không gây ách tắc trong sản xuất - lưu thông hàng hoá, tạo điều kiện ổn định giá cả thị trường, Thủ tướng Chính phủ quyết định:

Trưởng Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương được áp dụng quyền của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh và cấp tương đương nói trong Điều 19 khoản 7 của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với các hình thức phạt và các biện pháp hành chính để xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về đầu cơ, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, kinh doanh hàng giả, hàng cấm và các hành vi kinh doanh trái phép khác.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4187-KTTH, QUYET DINH 4187-KTTH, THU TUONG CHINH PHU, XU PHAT VI PHAM HANH CHINH, KINH DOANH THUONG MAI, TRUONG BAN CHI DAO, TRUONG BAN CHI DAO QUAN LY THI TRUONG TW, THUONG MAI, VI PHAM HANH CHINH